BABA BALAK NATH COLLEGE CHAKMOH, HAMIRPUR (H.P)

Welcome to Baba Balak Nath College Chakmoh, Hamirpur (H.P)-176039

Clubs and Societies

Clubs and Societies

Clubs

Dr. Shashi Bala Sharma
Sh. JitenderKumar
Sh. Sunil Dutt
Sh. Suresh Kumar

Smt. Sangeeta Gill
Smt. Suman Bala
Sh. Rajeev Sankhyan
Sh. Mohinder Singh

Dr. Vishal Sharma
Dr. Nisha Sharma
Dr. Susheel Kumar
Sh. SatishKumar

Smt. Pawana Devi
Smt. Paramjeet Kaur
Sh. Sunil Dutt
Sh. Satish Kumar

Smt. Suman Bala
Dr. Vishal Sharma
Dr. Shashi Bala Sharma

Sh.Manohar Lal
Smt. Paramjeet Kaur
Dr. Susheel Kumar
Sh. Kuldeep Singh

Smt. Sangeeta Gill
Smt. Pawana Devi
Sh. Rajeev Sankhyan
Smt. Paramjeet Kaur
Sh. Jitender Kumar

Sh. Manohar Lal
Sh. Jitender Kumar
Dr. Nisha Sharma
Dr. Susheel Kumar

Various Societies

Name

Chairperson

Acharya Raghuvir Hindi Sahitya Parishad

H.O.D. Hindi

Aurobindo Ghose English Parishad

H.O.D. English

Kalidas Sanskrit Parishad

H.O.D. Sanskrit

KautilyaArthshastra Parishad

H.O.D. Economics

Chanakya Rajnitik Vigyan Parishad

H.O.D. Political Science

Govind Sadashiv GhuryeSamajshastra Parishad

H.O.D. Sociology

Maharishi Ved Vyas Itihas Parishad

H.O.D. History

Sardar Patel PrashasnikPrishad

H.O.D. Public Administration

Arjun Sharirik Shiksha Parishad

H.O.D. Physical Education

Kalyan Subramani Aiyer Parishad

H.O.D. Commerce

Ramanujan Ganit Parishad

H.O.D. Mathematics

Maharishi Kanad Bhoutik Vigyan Parishad

H.O.D. Physics

Bhatnagar Rasayan Vigyan Parishad

H.O.D. Chemistry

Hargovind Khurana Jeev Vigyan Parishad

H.O.D. Zoology

M.S.Swaminathan Vanaspati Vigyan Parishad

H.O.D. Botany